Challenge動態
裝修Challenge2017 (九) 同場加映之BBQ大結局
裝修佬新聞       2017年8月1日

大戰過後,煞科戲當然係BBQ皆大歡喜大結局,所有參賽者連同觀賽者濟濟一堂延續熱辣辣的活動,四周充滿著歡笑聲,明顯地大家對今日的安排非常滿意,裝修佬佺人亦對大家的支持表示萬二分謝意。

永誠室內設計及裝修工程有限公司

既然係BBQ,點少得鬼佬涼茶幫幫忙降火,飲啤酒就當然要飲大會指定啤酒藍妹啤酒啦!現場氣氛高漲,全靠藍妹啤酒無限量贊助,大家盡慶暢飲,開懷大笑。

就連平時只會係酒吧見到的Beer Pong遊戲,藍妹啤酒都專程運送到白石燒烤場予各位參加者大顯身手,有啤酒飲之餘仲有遊戲玩,玩完仲大派禮物,所有人都滿載而歸,如果要為呢段開心加一個期限,我希望係一萬年。

云云人海當中,竟然捕捉到特約戰地記者Dr.酷的踪影,路透社的消息透露Dr.酷唔明為何藍妹啤酒有咁多人飲,所以Dr.酷專登去逐一訪問現場觀眾,得出來的結論只有一個字「真係好好飲!」。