Challenge動態
裝修Challenge 2018 – 賽後酒會
裝修佬新聞       2018年6月26日

大戰過後,梗係要輕鬆一吓,緩和吓緊張嘅氣氛啦 ~ 裝修佬就特別準備咗熱辣辣糕點同埋冰凍飲品俾眾多參賽者享用,當然唔少得裝修佬最愛嘅冰凍啤酒啦 !

頒獎典禮過後,參賽者都懷住興奮嘅心情返到比賽埸區攞飲品、食物,埸面非常墟冚o架 ~

酒會過後亦都代表裝修Challenge 2018正式完滿結束喇 ! 裝修佬仝人再次多謝多個贊助商傾力協助,有你哋嘅支持,今年嘅裝修Challenge先會有咁完美嘅效果呢 ~

另外亦都要感謝十支參賽隊伍喺百忙中抽時間嚟會展玩遊戲,希望下一年再見到你哋嚟到挑戰遊戲啦 ! 下年裝修Challenge見 !